standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Zarządzenia Burmistrza 2018


Zarządzenie nr 34/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 10.05.2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 33/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 08.05.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży za 2017 rok.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 32/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 27.04.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 31/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 25.04.2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2018 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 30/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 23.04.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 29/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 18.04.2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2018 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 28/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 11.04.2018 r.

w sprawie powołania Komisji do spisania zbiorów i pamiątek z kolekcji Adama Bednarczyka.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 27/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 10.04.2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2018 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 26/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 06.04.2018 r.

w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych w Urzędzie Miejskim w Iłży dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 25/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 30.03.2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2018 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 24/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 27.03.2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iłża za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 23/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 23.03.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 22/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 23.03.2018 r.

w sprawie powołania składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 21/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 23.03.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 20/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 22.03.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 19/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 20.03.2018 r.

w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Iłża w zakresie odbierania odpadów komunalnych.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 18/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 19.03.2018 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej dla Pana Marek Jarosz


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 17/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 16.03.2018 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej dla Pani Kołłątaj Anna


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 16/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 13.03.2018 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej dla Pani Madej-Kosno Marta


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 15/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 13.03.2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2018 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 14/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 13.03.2018 r.

w sprawie powołania w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Przeczytaj całosć

Zarządzenie nr 13/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 13.03.2018 r.

w sprawie odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 12/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 13.03.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 11/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 09.03.2018 r.

w sprawie sprzedaży samochodu osobowego Skoda Fabia II.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 10/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 02.03.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 9/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 26.02.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru oryginalnego znaku graficznego (logo) Roku Zamku Iłżeckiego.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 8/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 26.02.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 7/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 22.02.2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w przyjętych zasadach (polityki) rachunkowości oraz stosowania zakładowego planu kont w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 6/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 22.02.2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Iłża do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 5/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 12.02.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 4/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 08.02.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 3/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 10.01.2018 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym od roku szkolnego 2018/2019 dla innych form wychowania przedszkolnego, przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłża.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 2/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 04.01.2018 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 1/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 04.01.2018 r.

w sprawie ustalenia dnia 26 stycznia 2018 r. wolnego od pracy.


Przeczytaj całość

udostępniono: 14.05.18 10:25 opis zmiany: Zarządzenie nr 34/2018
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku