standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży, www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Przetargi

Ogłoszenie nr 589796-N-2017 z dnia 2017-09-18 r.

Iłża: „Budowa placów zabaw w miejscowościach Białka, Chwałowice, Gaworzyna”Przeczytaj całość
SIWZ
Załcznik nr 1 - dokumentacja projektowa


Załcznik nr 1A - przedmiary
Załcznik nr 2 - SST
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 08.09.2017 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Remont drogi gminnej w Białce.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.09.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Maziarze Stare – Maziarze Nowe.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.09.2017 r.

OGŁOSZENIE

O zmianie ogłoszenia Numer 585048-N-2017 z dnia 2017-09-07.

„Budowa budynku administracyjno – handlowego wraz z wiatą handlową targowiska w Iłży”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.09.2017 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.09.2017 r.

Zapytanie NR 1 do SIWZna: „Budowa budynku administracyjno – handlowego wraz z wiatą handlową targowiska w Iłży”


Przeczytaj całość

Ogłoszenie 585048-N-2017 z dnia 2017-09-07 r.


Iłża: „Budowa budynku administracyjno – handlowego wraz z wiatą handlową targowiska w Iłży”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Zagospodarowanie - projekt
Załącznik nr 1A - przedmiar
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - Tabela elementów scalonych
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 04.09.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Budowa świetlicy wiejskiej oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki na działce nr. ewid. 268 położonej w miejscowości Starosiedlice gm. Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.08.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Maziarze Stare - Maziarze Nowe.


Przeczytaj całośc

Iłża, dnia 25.08.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Remont drogi gminnej w Białce.


Przeczytaj całośc

Iłża, dnia 22.08.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Budowa świetlicy wiejskiej oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki na działce nr. ewid. 268 położonej w miejscowości Starosiedlice gm. Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.08.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: konserwacja i adaptacja ruin zamku górnego w Iłży


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.08.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont dachu hali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert


dotyczy: Remont dachu hali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.08.2017 r.

Ogłoszenie nr 567895-N-2017z dnia 10-08-2017 r.
Iłża: „Przebudowa drogi gminnej Maziarze Stare – Maziarze Nowe”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1a - Przedmiar robót
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 10.08.2017 r.

Ogłoszenie nr 567789-N-2017z dnia 10-08-2017 r.
Iłża: „Remont drogi gminnej w Białce”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1a - Przedmiar robót
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 04.08.2017 r.

Ogłoszenie nr 564185-N-2017 z dnia 2017-08-04 r.


Iłża: „Budowa świetlicy wiejskiej oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki na działce nr. ewid. 268 położonej w miejscowości Starosiedlice gm. Iłża”Przeczytaj całość
SIWZ
Karta gwarancyjna
Załcznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik 1A - przedmiar robót
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Tabela elementów scalonych

Iłża, dnia 04.08.2017 r.

Zawiadomienie


dotyczy: „Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 4 września 2017r. do końca roku szkolnego 2018/2019 (w dni nauki szkolnej)”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.08.2017 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w Białce.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w Białce.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert


dotyczy: „Konserwacja i adaptacja ruin zamku górnego w Iłży“.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.08.2017 r.


Modyfikacja treści SIWZ


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.07.2017 r.

Ogłoszenie nr 553193-N-2017 z dnia 2017-07r.
Iłża: „Remont drogi gminnej w Białce”Przeczytaj całość
SIWZ
Przedmiar robót

Iłża, dnia 13.07.2017 r.

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: „Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 4 września 2017r. do końca roku szkolnego 2018/2019 (w dni nauki szkolnej)”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.07.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowy drogi gminnej w Iłży ul. Kirkut - Zamek o długości 397 mb.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.07.2017 r.

Ogłoszenie nr 547854-N-2017 z dnia 2017-07-10 r.


Iłża: „Konserwacja i adaptacja ruin zamku górnego w Iłży“Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - Przedmiar robót
Załącznik nr 3 - SST
Karta gwarancyjna

Ogłoszenie nr 543834-N - 2017 z dnia 2017-07-03
Iłża: „Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 4 września 2017r. do końca roku szkolnego 2018/2019 (w dni nauki szkolnej)“Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 30.06.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowy drogi gminnej w Kajetanowie.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.06.2017 r.

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: „Przebudowa drogi gminnej w Iłży ul. Kirkut - zamek o długości 397 mb”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.06.2017 r.

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania


dotyczy: Konserwacja i adaptacja ruin zamku górnego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.06.2017 r.

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: „Przebudowa drogi gminnej w Kajetanowie”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.06.2017 r.

Ogłoszenie nr 523183-N-2017 z dnia 2017-06-01 r.
Iłża: „Przebudowa drogi gminnej w Iłży ul. Kirkut – Zamek o długości 397 mb”


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nnr 2 SST
Załącznik nr 3 - wzór kosztorysu ofertowego
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 30.05.2017 r.

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania


dotyczy: Przebudowy drogi gminnej w Iłży ul. Kirkut - Zamek o długości 397 mb.


Przeczytaj całość

Ogłoszenie nr 520579-N-2017- 2017 z dnia 2017-05-30 r.
Iłża: „Konserwacja i adaptacja ruin zamku górnego w Iłży“
Przeczytaj całość
SIWZ
Załcznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - przedmiar robót
Załącznik nr 3 - SST
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 29.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy:„Konserwacja i adaptacja ruin zamku górnego w Iłży“.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.05.2017 r.

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: Przebudowy drogi gminnej w Iłży ul. Kirkut - Zamek o długości 397 mb.


Przeczytaj całość

Ogłoszenie nr 517821-N-2017 z dnia 2017-05-25 r.

Iłża: „Przebudowa drogi gminnej w Kajetanowie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlanePrzeczytaj całość
SIWZ
Specyfikacja
Przedmiar
Projekt
Rysunek nr 1
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3
Rysunek nr 4

Iłża, dnia 19.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Budowa świetlicy wiejskiej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 527/1 i 527/2 w miejscowości Białka, obręb Kolonia Seredzice,
gm. Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont budynków socjalnych przy ul. Przy Murach w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłży“.


Przeczytaj całość

Ogłoszenie nr - 2017 z dnia 2017-05-11
Iłża: „Przebudowa drogi gminnej w Iłży ul. Kirkut – Zamek o długości 397 mb”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1A - przedmiar
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - wzór kosztorysu ofertowego
Załącznik do umowy - karta gwarancyjna

Iłża, dnia 08.05.2017 r.

Informacja
z otwarcia ofert


Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.05.2017 r.
Zapytanie nr 1 do SIWZ


Przeczytaj całość
Rysunek

Iłża, dnia 08.05.2017 r.

Ogłoszenie nr 503182-N- 2017 z dnia 2017-05-08 r.
Iłża: „Konserwacja i adaptacja ruin zamku górnego w Iłży“Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - przedmiary robót
Załącznik nr 3 - SST
Wzór oświadczenia gwarancyjnego

Iłża, dnia 27.04.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: remont budynków socjalnych przy ul. Przy Murach w Iłży.


Przeczytaj całość

Zapytanie do SIWZ
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.04.2017 r.

Ogłoszenie nr 75085- 2017 z dnia 2017-04-27


Iłża: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłży“.Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 25.04.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Budowa świetlicy wiejskiej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 527/1 i 527/2 w miejscowości Białka, obręb Kolonia Seredzice, gm. Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Maziarze Nowe - Maziarze Stare.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w Michałów - Seredzice.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w Gaworzynie.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowa terenu i przebudowa zjazdów wraz z miejscami postojowymi pomiędzy ul. Przy Murach a ul. Mostową w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Budowa placu rekreacji na terenie działki nr ewidencyjny 4601 w Iłży – I etap, budowa boiska.


Przeczytaj całość

Ogłoszenie nr 64696 - 2017 z dnia 2017-04-12 r.
Iłża: Remont budynków socjalnych przy ul. Przy Murach w Iłży.Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1A - przedmiar robót
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr3 - tabela elementów scalonych
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 11.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Budowa ciągu pieszo- jezdnego przy jeziorze w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.04.2017 r.

Zapytanie do SIWZ


Przeczytaj całość

Ogłoszenie nr 63359 - 2017 z dnia 2017-04-11 r.
Iłża: Budowa świetlicy wiejskiej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 527/1 i 527/2 w miejscowości Białka, obręb Kolonia Seredzice, gm. Iłża.
Przeczytaj całość
SIWZ
Załcznik nr 1 dokumentacja projektowa

Załcznik nr 1A przedmiar robót


Załcznik nr 2 SST

Załcznik nr 3 - tabela elementów scalonych
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 07.04.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dotyczy: Budowa świetlicy wiejskiej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 527/1 i 527/2 w miejscowości Białka, obręb Kolonia Seredzice, gm. Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.03.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


Iłża: Budowa świetlicy wiejskiej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 527/1 i 527/2 w miejscowości Białka, obręb Kolonia Seredzice, gm. Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.03.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dotyczy: remont budynków socjalnych przy ul. Przy Murach w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.03.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: "Budowa ciągu pieszo - jezdnego przy jeziorze w Iłży".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.03.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Remont budynków socjalnych przy. ul. Przy Murach w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.03.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej relacji Maziarze Nowe - Maziarze Stare.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.03.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w Gaworzynie.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.03.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Michałów - Seredzice.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.03.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: „Budowa placu rekreacji na terenie działki nr ewidencyjny 4601 w Iłży – I etap, budowa boiska”


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.03.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: „Przebudowa terenu i przebudowa zjazdów wraz z miejscami postojowymi pomiędzy ul. Przy Murach a ul. Mostową w Iłży”


Przeczytaj całość

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.03.2017 r.

Ogłoszenie nr 46242 - 2017 z dnia 2017-03-17 r.

Iłża: Budowa świetlicy wiejskiej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 527/1 i 527/2 w miejscowości Białka, obręb Kolonia Seredzice, gm. Iłża.Przeczytaj całość
SIWZ
Karta gwarancyjna
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 1a - przedmiar robót

Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - tabela elementów scalonych

Iłża, dnia 14.03.2017 r.

Ogłoszenie nr 43232 - 2017 z dnia 2017-03-14 r.
Iłża: Remont budynków socjalnych przy ul. Przy Murach w Iłży.


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1A przedmiar robót
Załącznik nr 2 - SST
Karta gwarancyjna
Załącznik nr 3 - tabela elementów scalonych

Iłża, dnia 14.03.2017 r.

Ogłoszenie nr 42835- 2017 z dnia 2017-03-14


Iłża: „Budowa ciągu pieszo- jezdnego przy jeziorze w Iłży”Przeczytaj całość
SIWZ
Karta gwarancyjna
Dokumentacja projektowa

Przedmiar robót
SST

Iłża, dnia 14.03.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowy i remontu budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Ośrodek Kultury oraz wydzieloną część mieszkalną wielorodzinną (mieszkanie socjalne - II Etap.


Przeczytaj całość

Modyfikacja SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Iłża, dnia 09.03.2017 r.

Ogłoszenie nr - 2017 z dnia 2017-03-09


Iłża: „Przebudowa drogi gminnej relacji Maziarze Nowe – Maziarze Stare”Przeczytaj całość
Karta Gwarancyjna
SIWZ
Przedmiar robót
Opis techniczny, Specyfikacja, Rysunki

Iłża, dnia 09.03.2017 r.

Ogłoszenie nr - 2017 z dnia 2017-03-09


dotyczy: Iłża: „Przebudowa drogi gminnej Michałów - Seredzice”Przeczytaj całość
Karta gwarancyjna
SWIZ
Przedmiar robót
Opis techniczny, Rysunki

Iłża, dnia 09.03.2017 r.

Ogłoszenie nr - 2017 z dnia 2017-03-09


dotyczy: Iłża: „Przebudowa drogi gminnej w Gaworzynie”Przeczytaj całość
Karta gwarancyjna
SIWZ
Przedmiar robót
Opis techniczny, Specyfikacja, Rysunki

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość

Ogłoszenie nr 39407 - 2017 z dnia 2017-03-08
Iłża:
Budowa placu rekreacji na terenie działki nr ewidencyjny 4601 w Iłży
– I etap, budowa boiska.

Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1A - Przedmiar robót
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
załącznik nr 3 - Tabela elementów scalonych
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 08.03.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: "Przebudowa i remont budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Ośrodek Kultury oraz wydzieloną część mieszkalną wielorodzinną (mieszkania socjalne)” – II Etap.


Przeczytaj całość

Ogłoszenie nr 38527- 2017 z dnia 2017-03-07
Iłża:
„Przebudowa terenu i przebudowa zjazdów wraz z miejscami postojowymi pomiędzy ul. Przy Murach a ul. Mostową w Iłży”


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - projekt budowlany
załącznik nr 1A Przedmiar robót
Załącznik nr 2
karta Gwarancyjna

Iłża, dnia 17.02.2017 r.

Ogłoszenie nr 27196 - 2017 z dnia 2017-02-17r.


Iłża: „Przebudowa i remont budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Ośrodek Kultury oraz wydzieloną część mieszkalną wielorodzinną (mieszkania socjalne)” – II Etap.Przeczytaj całość
SIWZ
Dokumentacja projektowa

Przedmiary

Specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót budowlanych

Iłża, dnia 12.01.2017 r.

PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2017 r.


Gmina Iłża, zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm./ przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017r.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.12.2016 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej co i cwu na osiedlu Zuchowiec w Iłży - I etap.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.12.2016 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej co i cwu na osiedlu Zuchowiec w Iłży – I etap.


Przeczytaj całość

Zapytanie nr 2 do SIWZ
Zapytanie do SIWZ
Modyfikacja SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Iłża, dnia 23.11.2016 r.

Ogłoszenie nr 349496- 2016 z dnia 2016-11-23 r.


Iłża: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej co i cwu na osiedlu Zuchowiec w Iłży – I etap.Przeczytaj całość
SIWZ
Dokumentacja projektowa
Przedmiar robót
SST
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 07.11.2016 r.

Zawiadomienie


dotyczy: budowy budynku widowiskowo - kinowego przy Domu Kultury w Iłży - II etap.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.10.2016 r.

Zawiadomienie


dotyczy: przebudowa drogi gminnej Kotlarka - Św. Franciszek o długości 935 mb.


Przeczytaj całość


Iłża, dnia 20.10.2016 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: budowy budynku widowiskowo - kinowego przy Domu Kultury w Iłży - II etap.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.10.2016 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dotyczy: "Przebudowa drogi gminnej w Iłży ul. Kierkut - Zamek o długości 397 mb"


Przeczytaj całość

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość
Kabiny WC
Przekrój podłogi
Wykaz drzwi II etap

Iłża, dnia 04.10.2016 r.

Ogłoszenie nr 317703 2016 z dnia 2016.10.04


dotyczy: Budowa budynku widowiskowo – kinowego przy Domu Kultury w Iłży – II etap

Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 dokumentacja projektowa

Załącznik nr 1a przedmiar robót

Załącznik nr 2 SST
Załącznik nr 3 tabela elementów scalonych
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 29.09.2016 r.

Informacja
z otwarcia ofert


Przebudowa drogi gminnej Kotlarka - Św. Franciszek o długości 935 mb.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.09.2016 r.

Informacja
z otwarcia ofert


Przebudowa drogi gminnej w Iłży ul. Kierkut - Zamek.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.09.2016 r.
Ogłoszenie


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Kotlarka – Św. Franciszek o długości 935 mb

Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - wzór kosztorysu ofertowego
Przedmiar robót
Załącznik do umowy - karta gwarancyjna

Zapytanie do SIWZ

Iłża, dnia 15.09.2016 r.

Ogłoszenie


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w Iłży ul. Kirkut – Zamek o długości 397 mbPrzeczytaj całość
SIWZ
Załcznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1A - przedmiar
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - wzór kosztorysu ofertowego
Załącznik do umowy - karta gwarancyjna

Iłża, dnia 29.08.2016 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dotyczy: budowy budynku widowiskowo - kinowego przy Domu Kultury w Iłży - II etap


Przeczytaj całość

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowa dróg na terenie gminy Iłża.


Przeczytaj całość

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: zakup energii elektrycznej do punktów poboru Gminy Iłża i jej jednostek organizacyjnych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.08.2016 r.

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: "Zakup energii elektrycznej do punktów poboru Gminy Iłża i jej jednostek organizacyjnych".Przeczytaj całośc

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.07.2016r.

OGŁOSZENIE


dotyczy: „Zakup energii elektrycznej do punktów poboru Gminy Iłża i jej jednostek organizacyjnych”


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
Załącznik nr 2 do umowy

Modyfikacja treści SIWZ

Przeczytaj całość
Załącznik nr 1 - Przedmiar akustyka
a
Załącznik nr 2 - Przedmiar kinotechnika
Sprostowanie do zapytania do SIWZ

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość
Konstrukcja podłogi

Iłża, dnia 27.07.2016r.

OGŁOSZENIE


dotyczy: „Budowa budynku widowiskowo – kinowego przy Domu Kultury w Iłży – II etap”.Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 - SST

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót

Iłża, dnia 19.07.2016 r.

OGŁOSZENIE


dotyczy: Przebudowa dróg na terenie gminy IłżaPrzeczytaj całość
SIWZ
Załącznik do SIWZ
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.07.2016 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 1 września 2016 r. do końca roku szkolnego 2016/2017 (w dni nauki szkolnej)


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.07.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.06.2016r.

OGŁOSZENIE


„Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 1 września 2016 r. do końca roku szkolnego 2016/2017 (w dni nauki szkolnej)”
Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 Wykaz poszczególnych tras i godziny odjazdów i przyjazdów autobusów

Iłża, dnia 01.06.2016 r.

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.05.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Rozbudowa budynku świetlico - strażnicy o część garażową OSP w Małomierzycach.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.04.2016 r.

ZAWIADOMIENIA


dotyczy: Przebudowy i remont dróg na terenie gminy i miasta Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.04.2016 r.

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: rozbudowa budynku świetlico - strażnicy o część garażową OSP w Małomierzycach


Przeczytaj całość

Modyfikacja treści SIWZ

Przeczytaj całość

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.04.2016 r.

Ogłoszenie


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża.


Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 12.04.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: "Remont budynku świetlico - strażnicy w Błazinach Górnych gm. Iłża"


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.04.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: budowy świetlicy wiejskiej w Walentynowie gm. Iłża


Przeczytaj całość

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość
Załącznik do zapytania - projekt wykonawczy

OGŁOSZENIE


Rozbudowa budynku świetlico - strażnicy o część garażową OSP w Małomierzycach.


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja techniczna
Załącznik nr 2 - Przedmiar robót
Załącznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna

Iłża, dnia 30.03.2016 r.

OGŁOSZENIE


Przebudowa i remont dróg na terenie gminy i miasta IłżaPrzeczytaj całość
SIWZ

Załącznik nr 1 - Pakosław - Starosiedlice

Załącznik nr 2 - Płudnica - Pieńki

Załącznik nr 2 - ul. Przy Malenie

Załącznik nr 3 - ul.Kampanii Wrześniowej

Załącznik nr 4 - ul. Armii Krajowej


Iłża, dnia 24.03.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: „Remont budynku starej szkoły w Pakosławiu gm. Iłża."


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.03.2016 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Remont budynku świetlico - strażnicy w Błazinach Górnych gm. Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.03.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont budynku świetlicy w miejscowości Płudnica gm. Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.03.2016 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Budowa świetlicy wiejskiej w Walentynowie gm. Iłża


Przeczytaj całość

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.03.2016 r.

OGŁOSZENIE


„Remont budynku świetlico - strażnicy w Błazinach Górnych gm. Iłża”.Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - Przedmiar robót

Iłża, dnia 07.03.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont budynku socjalnego oraz budynku gospodarczego w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 37.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.03.2016 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: „Remont budynku starej szkoły w Pakosławiu gm. Iłża."


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.03.2016 r>

OGŁOSZENIE

dotyczy: „Budowa świetlicy wiejskiej w Walentynowie gm. Iłża”


Przeczytaj całość
SIWZ

Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Iłża, dnia 03.03.2016 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: „Remont budynku świetlicy w miejscowości Płudnica gm. Iłża”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.02.2016 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


Remont budynku socjalnego oraz budynku gospodarczego w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 37.


Przeczytaj całość

Zapytanie nr 1 do SIWZ

Iłża, dnia 18.02.2016 r.

Ogłoszenie


dotyczy: „Remont budynku starej szkoły w Pakosławiu gm. Iłża."


Przeczytaj całość
SIWZ

Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa


Załącznik nr 2 - Szczegółowa Specyfikacja techniczna
Załacznik nr 3 - Przedmiar robót

zapytanie nr 1 do SIWZ

Iłża, dnia 17.02.2016 r.

Ogłoszenie


dotyczy: „Remont budynku świetlicy w miejscowości Płudnica gm. Iłża” .


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa

Załacznik nr 2 - Szczegółowa Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 3 - przedmiar robótZapytanie nr 1 do SIWZ
Modyfikacja do SIWZ
Załącznik nr 2 do oferty

Iłża, dnia 10.02.2016 r.

Ogłoszenie


dotyczy: Remont budynku socjalnego oraz budynku gospodarczego w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 37.


Przeczytaj całość
SIWZ

Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 - SST

Załączenik nr 3 - przedmiary


Iłża, dnia 26.01.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na budynek mieszkalny w Alojzowie - dokończenie inwestycji.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.01.2016 r.

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na budynek mieszkalny w Alojzowie - dokończenie inwestycji.Iłża, dnia 17.12.2015 r.

Ogłoszenie


dotyczy: Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na budynek mieszkalny w Alojzowie - dokończenie inwestycji.


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - Przedmiary robót

Iłża, dnia 06.11.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Zakupu fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z urządzeniami.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.10.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie gminy i miasta Iłża w sezonie 2015/2016.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.10.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Budowa budynku widowiskowo - kinowego przy Domu Kultury w Iłży - uzupełnienie I etapu.


Przeczytaj całość

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.10.2015r.

OGŁOSZENIE


„Zakup fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z urządzeniami”Przeczytaj całość
SIWZ

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.10.2015 r.

OGŁOSZENIE

„Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta Iłża w sezonie 2015/2016”Przeczytaj całość
SIWZ

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość
Przedmiar robót

Dokumentacja projektowa

Rysunek nr 1 - Przekroje
Rysunek nr 2 - Elewacje
Rysunek nr 3 - Dach
Rysunek nr 4 - Przykrycie nad holem
Rysunek nr 5 - obróbka gzymsu

Iłża, dnia 05.10.2015 r.

OGŁOSZENIE

Budowa budynku widowiskowo - kinowego przy Domu Kultury w Iłży - uzupełnienie I etapu.


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - Szczegółowa Specyfkacja Techniczna
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Iłża, dnia 01.09.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Przebudowa oświetlenia zewnętrznego Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży -obwody nr 3 i nr 4.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.09.2015 r.

Zawiadomienie


dotyczy: dostawy sceny estradowej mobilnej wraz z nagłośnieniem w ramach realizacji projektu OTWARTA STREFA KULTURY W IŁŻY.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.08.2015 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: dostawy sceny estradowej mobilnej wraz z nagłośnieniem w ramach realizacji projektu OTWARTA STREFA KULTURY W IŁŻY.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.08.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: rozbudowa, przebudowa /modernizacja/ oczyszczalni ścieków w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.08.2015 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


Przebudowa oświetlenia zewnętrznego Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży -obwody nr 3 i nr 4.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.08.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: „Zakup średniego samochodu pożarniczego służącego ograniczaniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlarce”.


Przeczytaj całość

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.08.2015r.

OGŁOSZENIE


„Dostawa sceny estradowej mobilnej wraz z nagłośnieniem w ramach realizacji projektu OTWARTA STREFA KULTURY W IŁŻY”Przeczytaj całość
SIWZ

Zapytanie nr 1 do SIWZ


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.08.2015r.

OGŁOSZENIE


„PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W IŁŻY - OBWODY NR 3 I NR 4”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 -SST
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Iłża, dnia 05.08.2015 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Rozbudowa, przebudowa /modernizacja/ oczyszczalni ścieków w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.07.2015r.

OGŁOSZENIE


„Zakup średniego samochodu pożarniczego służącego ograniczaniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlarce”Przeczytaj całość
SIWZ

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.07.2015 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Zakup średniego samochodu pożarniczego służącego ograniczaniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlarce


Przeczytaj całość

Modyfikacja SIWZ


Przeczytaj całość

Zapytanie nr 3 do SIWZ

Przeczytaj całość

Zapytanie nr 2 do SIWZ


Przeczytaj całość

Zapytanie nr 1 do SIWZ

Przeczytaj całość
Załacznik nr 1 - przedmiary uzupełnienie
Załacznik nr 2 - projekt techniczny uzupełnienie
Modyfikacja SIWZ nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ

Iłża, dnia 14.07.2015 r.

OGŁOSZENIE


„Rozbudowa, przebudowa /modernizacja/ oczyszczalni ścieków w Iłży”
Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Załącznik nr 3 - Przedmiar robót
Załącznik nr 4 - Opis i wykaz wymaganych parametrów materiałów i urządzeń równoważnych

Iłża, dnia 09.07.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Budowy budynku gospodarczego przy ul. Garbarskiej 5 w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.07.2015 r.

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: Budowy budynku gospodarczego przy ul. Garbarskiej 5 w Iłży


Przeczytaj całość

iłża, dnia 08.07.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na budynek mieszkalny w Alojzowie.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.07.2015 r.

OGŁOSZENIE

„Zakup średniego samochodu pożarniczego służącego ograniczaniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlarce”Przeczytaj całość
SIWZ
Zapytanie nr 1 do SIWZ

Iłża, dnia 23.06.2015r.

OGŁOSZENIE


„Budowa budynku gospodarczego przy ul. Garbarskiej 5 w Iłży”Przeczytaj całość
SIWZ
Załacznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Załącznik nr 3 - Przedmiar robót

Iłża, dnia 11.06.2015r.

OGŁOSZENIE

„Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na budynek mieszkalny w Alojzowie”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Załącznik nr 3 - przedmiar robót
Zapytanie do SIWZ
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.06.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Jedlanka Stara - Florencja ETAP II.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.05.2015r.

OGŁOSZENIE


„Przebudowa drogi gminnej Jedlanka Stara – Florencja ETAP II”
Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3- przedmiar robót

Modyfikacja treści SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.05.2015 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Przebudowa i remont dróg na terenie gminy i miasta Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.04.2015 r.

OGŁOSZENIE

„Przebudowa i remont dróg na terenie gminy i miasta Iłża”Przeczytaj całość
SIWZ
Przedmiary i kosztorysy ofertowe
SST

Zapytanie nr 1 do SIWZ


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.04.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.02.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Zakup 8 osobowego samochodu typu mikrobus przeznaczonego do przewozu osób dla Urzędu Miejskiego w Iłży.Przeczytaj całosć

Iłża, dnia 21.01.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych dla Gminy Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.01.2015 r.

OGŁOSZENIE


„Zakup 8 osobowego samochodu typu mikrobus przeznaczonego do przewozu osób dla Urzędu Miejskiego w Iłży”Przeczytaj całość
SIWZ
Zapytanie nr 1 do SIWZ

Iłża, dnia 16.01.2015r.

OGŁOSZENIE


„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża”.Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 08.01.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


dotyczy: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych dla Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.01.2014 r.

OGŁOSZENIE


dotyczy: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych dla Gminy Iłża.Przeczytaj całość
SIWZ
Modyfikacja treści SIWZ

Zapytanie nr 1 do SIWZ


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.10.2014 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dotyczy: Remont nawierzchni uliczek wewnętrznych na osiedlu Staszica w Iłży.


Przeczytaj całość


Iłża, dnia 23.09.2014 r.

OGŁOSZENIE


„Remont nawierzchni uliczek wewnętrznych na osiedlu Staszica w Iłży”.Przeczytaj całość
SIWZ
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Kosztorys ofertowy
Przedmiar robót

Iłża, dnia 03.09.2014 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Zakup energii elektrycznej do punktów poboru Gmina Iłża i jej jednostek organizacyjnych.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.09.2014 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: modernizacji i rozbudowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży przy ul. Orła Białego - wc ogólne.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.09.2014 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont budynku świetlico - strażnicy w Kajetanowie


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.08.2014 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 1 września 2014 r. do końca trwania zajęć szkolnych w 2016 roku (w dni nauki szkolnej).Przeczytaj całość
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.08.2014 r.

OGŁOSZENIE


„Zakup energii elektrycznej do punktów poboru Gminy Iłża i jej jednostek organizacyjnych”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
Załącznik nr 2 do umowy

Zapytanie nr 1 do SIWZ

Przeczytaj całość

Sprostowanie do zapytania nr 1 do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.08.2014r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.08.2014r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.08.2014r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert

dotyczy: Remont budynku świetlico - strażnicy w Kajetanowie.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.08.2014r.

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: Modernizacja i rozbudowa Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży ul. Orła Białego - wc ogólne.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.08.2014r.

OGŁOSZENIE


„Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 1 września 2014 r. do końca trwania zajęć szkolnych w 2016 roku (w dni nauki szkolnej)”.


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1

Iłża, dnia 29.07.20014 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy:Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłża

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.07.2014r.

OGŁOSZENIE


„Remont budynku świetlico-strażnicy w Kajetanowie”


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Zapytanie nr 1 do SIWZ


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.07.2014r.

OGŁOSZENIE
„Modernizacja i rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży przy ul. Orła Białego – wc ogólne”.


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - Przedmiar robót

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Przeczytaj całość

Przedmiar robót budowlanych

Przeczytaj całosć

Zapytanie nr 1 do SIWZ


Przeczytaj całość

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.07.2014r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: ogłoszenie o zamówieniu nr 223626 - 2014 z dnia 03.07.2014r.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.07.2014r.

OGŁOSZENIE


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża.


Przeczytaj całość
SIWZ
Zapytanie nr 1 do SIWZ

Przeczytaj całość

Zapytanie nr 2 do SIWZ

Przeczytaj całość

Zapytanie nr 3 do SIWZ

Przeczytaj całość
Zapytanie nr 4 do SIWZ

Przeczytaj całosć

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Przeczytaj całość
Zapytanie nr 5 do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.07.2014r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: budowy budynku widowiskowo - kinowego przy Domu Kultury w Iłży - I etap.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.07.2014r.

OGŁOSZENIE


„Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu LGD „Dziedzictwo i Rozwój” poprzez budowę małej architektury turystycznej – placu rekreacji i zabaw dla mieszkańców
i turystów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iłży”.


Przeczytaj całość
SIWZ

Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3- Przedmiar robót


Iłża, dnia 03.07.2014r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu nr :134439-2014 z dnia 24.06.2014r.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.07.2014r.

OGŁOSZENIE


„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłża”.


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załacznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 Przedmiar robót
Załącznik nr 4 - Kosztorys ofertowy

Zapytanie nr 1 do SIWZ


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.06.2014r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: budowy budynku widowiskowo - kinowego przy Domu Kultury w Iłży - I etap.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.06.2014r.

OGŁOSZENIE


„Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu LGD „Dziedzictwo i Rozwój” poprzez budowę małej architektury turystycznej – placu rekreacji i zabaw dla mieszkańców
i turystów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iłży”


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Iłża, dnia 18.06.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług z zakresu dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru Gminy Iłża oraz jej jednostek organizacyjnych.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.06.2014r.

OGŁOSZENIE


„Budowa budynku widowiskowo – kinowego przy Domu Kultury w Iłży – I etap”.


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Zapytanie nr 1 do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.06.2014r.

OGŁOSZENIE


„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punków poboru Gminy Iłża oraz jej jednostek organizacyjnych”


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Iłża, dnia 22.04.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Zaprojektowanie i doposażenie tras turystycznych na terenie gminy Iłża oraz zakup urządzeń technicznych i usług programistycznych w ramach projektu: Rozwój produktów turystyki aktywnej w gminie Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.04.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2014 roku na terenie miasta i gminy Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.04.2014r.

OGŁOSZENIE


„Zaprojektowanie i doposażenie tras turystycznych na terenie gminy Iłża oraz zakup urządzeń teletechnicznych i usług programistycznych w ramach projektu: Rozwój produktów turystyki aktywnej w gminie Iłża”.
Przeczytaj całość
SIWZ
Projekt Funkcjonalno Użytkowy

Iłża, dnia 10.04.2014r.

ZAWIADOMIENIE


Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej, Tatarskiej, Staromiejskiej i Wołyniaków w Iłży – Etap II obejmujący budowę oświetlenia
w ul. Polnej.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.04.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Zaprojektowanie i doposażenie tras turystycznych na terenie gminy Iłża oraz zakup urządzeń teletechnicznych i usług programistycznych w ramach projektu: Rozwój produktów turystyki aktywnej w gminie Iłża.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.04.2014r.

Zawiadomienie

dotyczy: Remont drogi gminnej Seredzice Kolonia.Przeczytaj całość

Zawiadomienie


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Pastwiska - Koszary.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.04.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Remont drogi gminnej Pakosław – Starosiedlice I etap.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.04.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Małomierzyce Stara Wieś.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.04.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Remont drogi gminnej Jasieniec Górny.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.04.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Remont drogi gminnej Jasieniec Dolny I etap.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.04.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Remont ulicy Jakubowskiego w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.04.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Remont drogi gminnej Chwałowice Dolne - Nowa Wieś I etap


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.04.2014r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej, Tatarskiej, Staromiejskiej i Wołyniaków w Iłży – Etap II obejmujący budowę oświetlenia
w ul. Polnej.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.03.2014r.

OGŁOSZENIE


„Zaprojektowanie i doposażenie tras turystycznych na terenie gminy Iłża oraz zakup urządzeń teletechnicznych i usług programistycznych w ramach projektu: Rozwój produktów turystyki aktywnej w gminie Iłża”
Przeczytaj całość
SIWZ
Program funkcjonalno - użytkowy

Iłża, dnia 26.03.2014r.

OGŁOSZENIE


„Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2014 roku na terenie miasta i gminy Iłża”
Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 25.03.2014r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Piłatce.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.03.2014r.

OGŁOSZENIE


„Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej, Tatarskiej, Staromiejskiej i Wołyniaków w Iłży – Etap II obejmujący budowę oświetlenia w ul. Polnej”.
Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - Przedmiar robót

Zapytanie nr 1 do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.03.2014r.

OGŁOSZENIE

„Przebudowa i remont dróg na terenie gminy i miasta Iłża”.
Przeczytaj całość
SIWZ
Przedmiary robót
Kosztorysy ofertowe
SST

Iłża, dnia 17.03.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej 4.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.03.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałowicach.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.03.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Termomodernizacja budynku strażnicy OSP i archiwum Urzędu Miejskiego w Iłży przy ul. Garbarskiej 5.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.03.2014r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej 4.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.03.2014r.

INFORMACJA

z otwarcia ofert


dotyczy: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Piłatce.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.03.2014 r.

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałowicach.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.02.2014r.
IGP.271.12.1.2014

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Termomodernizacja budynku strażnicy OSP i archiwum Urzędu Miejskiego w Iłży przy ul. Garbarskiej 5.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.02.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Zakup autobusu do przewozu osób.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.02.2014r.
IGP.271.1.1.2014

ZAWIADOMIENIE


Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Seredzicach wraz z ogrodzeniem.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.02.2014r.
IGP.271.1.1.2014

INFORMACJA
z otwarcia ofert


Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Seredzicach wraz z ogrodzeniem.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.02.2014 r.

Ogłoszenie


„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej 4”


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Zał. nr 3 Przedmiar robót

Iłża, dnia 13.02.2014 r.

Ogłoszenie


"Remont budynku świetlicy wiejskiej w Piłatce”


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 2 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Zał. nr 3 - Przedmiar robót

Zapytanie nr 1 do SIWZ


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.02.2014 r.

Ogłoszenie


„Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałowicach”


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Zał. nr 2 - szczegółowa specyfikacja techniczna
Zał. nr 3 - Przedmiar robót

Iłża, dnia 13.02.2014 r.

Ogłoszenie


„Zakup autobusu do przewozu osób”


Przeczytaj całość
SIWZ

Zapytanie nr 1 do SIWZPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 06.02.2014 r.

Ogłoszenie


„Termomodernizacja budynku strażnicy OSP i archiwum Urzędu Miejskiego w Iłży przy ul. Garbarskiej 5”


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 Dokumentacja techniczna

Zał. nr 1 - SST
Zał. nr 3 - Przedmiar robót

Iłża, dnia 05.02.2014 r.

Ogłoszenie


„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Seredzicach wraz z ogrodzeniem”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 2 SST
Załącznik nr 3 Przedmiar robót

Zapytanie nr 1 do SIWZ


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.12.2013r.

Zawiadomienie


dotyczy: Zakup paliw na potrzeby Urzędu Miejskiego w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.12.2013r.

Ogłoszenie


„Zakup paliw na potrzeby Urzędu Miejskiego w Iłży”Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 09.12.2013r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dotyczy: Zakupu paliw na potrzeby Urzędu Miejskiego w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.11.2013r.

OGŁOSZENIE


„Zakup paliw na potrzeby Urzędu Miejskiego w Iłży”Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 14.11.2013r.

Zawiadomienie


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy IłżaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 13.11.2013r.
RGN.271.2.7.2013

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.11.2013r.

OGŁOSZENIE

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża”.


Przeczytaj całość
SIWZ
Zapytanie nr 1 do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.09.2013r.

Zawiadomienie


dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kowalskiej 6Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.09.2013r.

Informacja z otwarcia ofert


dotyczy: termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Kowalskiej 6.


Przeczytaj całość

Iłża,04.09.2013r.

OGŁOSZENIE

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kowalskiej 6”
Przeczytaj całość
SIWZ
Zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa
Zał. nr 2 - szczegółowa specyfikacja techniczna
Zał. nr 3 - Przedniar robót

Iłża, dnia 03.09.2013r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: „Przebudowa posadzki Rynku w Iłży wraz z elementami małej architektury”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.08.2013r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: „Przebudowa posadzki Rynku w Iłży wraz z elementami małej architektury”.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.08.2013r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maziarze Nowe.


Przeczytaj całość

Iłża,14.08.2013r.

OGŁOSZENIE

„Przebudowa posadzki Rynku w Iłży wraz z elementami małej architektury”
Przeczytaj całość
SIWZ
Dokumentacja projektowa
SST Elektryka
SST Roboty budowlane
SST Sanitarna
Przedmiar roboty budowlane
Przedmiar roboty elektryczne
Przedmiar roboty sanitarne
Zapytanie nr 1 do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.08.2013r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont ulicy Wójtowski Młyn w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.08.2013r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: remont drogi gminnej Jasieniec Górny Krzewa.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.08.2013r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont drogi gminnej Płudnica Trupienie - II Etap


Przeczytaj całość

88Zawiadomienie.pdf Przeczytaj całość
Przeczytaj całość

Iłża, 07.08.2013r.

OGŁOSZENIE

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maziarze Nowe – 1325 mb”
Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Iłża, dnia 15.07.2013r.

OGŁOSZENIE


„Remont dróg gminnych na terenie gminy i miasta Iłża”


Przeczytaj całość
SIWZ
Przedmiary robót
SST

Iłża, dnia 28.06.2013r.

Zawiadomienie


dotyczy: dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2013 roku na terenie miasta i gminy Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.06.2013r.

OGŁOSZENIE


„Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2013 roku na terenie miasta i gminy Iłża”Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 11.06.2013r.
RGN.271.1.7.2013

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.06.2013r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.06.2013r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Konserwacja i zabezpieczenie murów zamku górnego w Iłży – etap II.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.05.2013r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Numer ogłoszenia:84103-2013 z dnia 21.05.2013
Dot. zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża”
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.05.2013r.

Zawiadomienie


dotyczy: Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża.


Przeczytaj całosć

Iłża, dnia 23.05.2013r.
IGP.271.24.1.2013

Zawiadomienie


dotyczy: Rozbudowy i nadbudowy świetlico strażnicy w Kotlarce.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.05.2013r.

OGŁOSZENIE


„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża”.
Przeczytaj całość
SIWZ
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Przeczytaj całość
Zapytanie nr 1 do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.05.2013r.

Informacja
z otwarcia ofert


Rozbudowę i nadbudowę świetlico strażnicy w Kotlarce


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.05.2013r.

OGŁOSZENIE


„Konserwacja i zabezpieczenie murów zamku górnego w Iłży – etap II”.
Przeczytaj całość
SIWZ


Dokumentacja projektowa
SST
Przedmiar robót

Iłża, dnia 07.05.2013r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie IłżaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 19.04.2013r.

OGŁOSZENIE


„Rozbudowa i nadbudowa świetlico strażnicy w Kotlarce”


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar robót
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Przeczytaj całość
Zapytanie Nr 1 do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.04.2013r.

OGŁOSZENIE


„Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża”.
Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Modyfikacja treści SIWZ


Przeczytaj całość

Zapytanie Nr 1 do SIWZ
Przeczytaj całość

Zapytanie nr 2 do SIWZ


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.04.2013r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Seredzice Kolonia – I etap.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.04.2013r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowa ulicy Tatarskiej w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.03.2013r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pakosławiu”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.03.2013r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont budynku świetlicy w Seredzicach.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.03.2013r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pakosław, Seredzice, Jasieniec Iłżecki Górny, Błaziny Dolne, Prędocin, Małomierzyce, Starosiedlice, Walentynów.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.03.2013r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pakosławiu.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.02.2013r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Remont budynku świetlicy w Seredzicach.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.02.2013r.

INFORMACJA

z otwarcia ofert


dotyczy: Budowy placów zabaw w miejscowościach: Pakosław, Seredzice, Jasieniec Iłżecki Górny, Błaziny Dolne, Prędocin, Małomierzyce, Starosiedlice, Walentynów Iłża


Przeczytaj całość

Iłża: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz ogrodzeniem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pakosławiu

Numer ogłoszenia: 67960 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Przeczytaj całość
SIWZ
Dokumentacja projektowa
SST
Przedmiar robót
Zapytanie nr 1 do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy i miasta Iłża na zadaniach: 1. Seredzice Kolonia - I etap - 710 mb 2. Iłża, ul. Tatarska - 159 mb

Numer ogłoszenia: 62274 - 2013; data zamieszczenia: 14.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Przeczytaj całość
SIWZ
SST
Przedmiary robót

Iłża, dnia 05.02.2013r.

Iłża: Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pakosław, Seredzice, Jasieniec Iłżecki Górny, Błaziny Dolne, Prędocin, Małomierzyce, Starosiedlice, Walentynów

Numer ogłoszenia: 47908 - 2013; data zamieszczenia: 05.02.2013

Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Zapytanie nr 1 do SIWZ
Zapytanie do SIWZ - przeczytaj całość
Zapytanie nr 2 do SIWZ
Zapytanie do SIWZ - przeczytaj całość


Iłża, dnia 05.02.2013r.

Iłża: Remont budynku świetlicy w Seredzicach
Numer ogłoszenia: 47822 - 2013; data zamieszczenia: 05.02.2013

Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1- dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Zapytanie nr 1 do SIWZ

Przeczytaj całość
Zapytanie nr 2 do SIWZ

Przeczytaj całość

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Iłża, dnia 11.01.2013r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy:Odbiór i wywóz odpadów komunalnych dla Gminy Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.01.2013r.

INFORMACJA

z otwarcia ofert


dotyczy: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych dla Gminy Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.01.2013r.

Ogłoszenie
Iłża: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych dla Gminy Iłża
Numer ogłoszenia: 5620 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 27.12.2012r.

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu nr: 509810-2012 z dnia 13.12.2012r.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.12.2012r.

OGŁOSZENIE


„Odbiór i wywóz odpadów komunalnych dla Gminy Iłża”


Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 29.10.2012

Zawiadomienie


Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonawczej odbudowy Jeziora Iłżeckiego w celu przywrócenia retencji i walorów przyrodniczych (odmulenie i oczyszczenie), Gm. Iłża - Etap IIPrzeczytaj całość

Iłża, 15.10.2012r.

OGŁOSZENIE


„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONAWCZEJ ODBUDOWY JEZIORA IŁŻECKIEGO W CELU PRZYWRÓCENIA RETENCJI
I WALORÓW PRZYRODNICZYCH (ODMULENIE I OCZYSZCZENIE), GM. IŁŻA – ETAP II”
Przeczytaj całosć
SIWZ

Iłża, dnia 01.10.2012r.

Zawiadomienie

dotyczy:Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kowalskiej 7 w Iłży.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.09.2012r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kowalskiej 7 w Iłży
Przeczytaj całość

Iłża: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kowalskiej 7 w Iłży
Numer ogłoszenia: 333348 - 2012; data zamieszczenia: 06.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlanePrzeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiary robót

Iłża, dnia 28.08.2012r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.08.2012r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 3 września 2012r. do końca trwania zajęć szkolnych w 2014 roku (w dni nauki szkolnej)
Przeczytaj całość

Iłża: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych
Numer ogłoszenia: 292960 - 2012; data zamieszczenia: 09.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Przeczytaj całość
SIWZ


Iłża, dnia 08.08.2012r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dotyczy: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych.Przeczytaj całość

Iłża: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 3 września 2012r. do końca trwania zajęć szkolnych w 2014 roku (w dni nauki szkolnej)

Numer ogłoszenia: 286756 - 2012; data zamieszczenia: 06.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1

Iłża, dnia 06.08.2012r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dotyczy: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 3 września 2012r. do końca trwania zajęć szkolnych w 2015 roku (w dni nauki szkolnej)
Przeczytaj całość

Iłża: Konserwacja i zabezpieczenie murów zamku górnego w Iłży - etap I

Numer ogłoszenia: 281754 - 2012; data zamieszczenia: 02.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.08.2012r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.07.2012r.

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr 3554W granica województwa - Seredzice - Iłża na odcinku od km 7+740 do km 9+430Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.07.2012r.

ZAWIADOMIENIEdotyczy: „Konserwacja i zabezpieczenie murów zamku górnego w Iłży – etap I”


Przeczytaj całość

Iłża: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 3 września 2012r. do końca trwania zajęć szkolnych w 2015 roku (w dni nauki szkolnej)

Numer ogłoszenia: 265246 - 2012; data zamieszczenia: 23.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiPrzeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1

Iłża, dnia 10.07.2012r.

OGŁOSZENIE


„Konserwacja i zabezpieczenie murów zamku górnego w Iłży – etap I”
Przeczytaj całość
SIWZ
Dokumentacja techniczna - Architektura
Dokumentacja techniczna - konstrukcje
Projekt wykonawczy - Architektura cz. 1
Projekt wykonawczy - Architektura cz. 2
Projekt wykonawczy - Konstrukcja
program prac konserwatorskich cz 1
program prac konserwatorskich cz 2
Przedmiar robót

Iłża, dnia 09.07.2012r.

OGŁOSZENIE


„Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych ”
Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 25.06.2012r.

Zawiadomienie


dotyczy: Iłża: Organizacja i realizacja usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju
zawodowego i osobistego w ramach projektu Aktywność - kluczem do sukcesu.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.06.2012r.

ZAWIADOMIENIE

„Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w istniejącym budynku GSPZPOZ przy ul. Bodzentyńskiej 17 w Iłży na działce ozn. nr ewid. gruntu 942 do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. (Łącznik).”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.06.2012r.

Iłża: Organizacja i realizacja usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju zawodowego i osobistego w ramach projektu Aktywność - kluczem do sukcesu.

Numer ogłoszenia: 202742 - 2012; data zamieszczenia: 14.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 OPZ - szkolenia
Załącznik nr 2 umowa
Załącznik nr 3 - formularz oferty
Załącznik nr 4 i 5 - oświadczenia
Załącznik nr 6 - wykaz usług
Załącznik nr 7 - wykaz osób
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10

Iłża, dnia 14.06.2012r.

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania


dotyczy przetargu: "Organizacja i realizacja usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju zawodowego i osobistego w ramach projektu Aktywność - kluczem do sukcesu"Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.06.2012r.

INFORMACJA

z otwarcia ofert


„Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w istniejącym budynku GSPZPOZ przy ul. Bodzentyńskiej 17 w Iłży na działce ozn. nr ewid. gruntu 942 do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowymi sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. (Łącznik)”Przeczytaj całość

Iłża: Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego napowietrznego w Pakosławiu

Numer ogłoszenia: 195106 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Przeczytaj całość

Iłża: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej, Tatarskiej, Staromiejskiej i Wołyniaków w Iłży - Etap I obejmujący budowę oświetlenia w ul. Wołyniaków i Tatarskiej

Numer ogłoszenia: 195172 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Przeczytaj całość

Iłża: Organizacja i realizacja usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju
zawodowego i osobistego w ramach projektu Aktywność - kluczem do sukcesu.

Numer ogłoszenia: 192334 - 2012; data zamieszczenia: 06.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - umowa
Załącznik nr 3 - formularz oferty
Załącznik nr 4 i 5 - oświadczenia
Załącznik nr 6 - wykaz usług
Załącznik nr 7 - wykaz osób
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10

Iłża: zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Iłża i jej jednostek organizacyjnych o wartości nie przekraczającej 200 000 EURO
Numer ogłoszenia:183560 - 2012; data zamieszczenia: 01.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.05.2012r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy:Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej, Tatarskiej, Staromiejskiej i Wołyniaków w Iłży – Etap I obejmujący budowę oświetlenia w ul. Wołyniaków i Tatarskiej.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.05.2012r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego napowietrznego w Pakosławiu.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.05.2012r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Iłża i jej jednostek organizacyjnych o wartości nie przekraczającej 200 000 EURO.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.05.2012r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej, Tatarskiej, Staromiejskiej i Wołyniaków w Iłży – Etap I obejmujący budowę oświetlenia w ul. Wołyniaków i Tatarskiej
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.05.2012r.

INFORMACJA

z otwarcia ofert


dotyczy: Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego napowietrznego w Pakosławiu
Przeczytaj całość

Iłża: Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w istniejącym budynku GSPZPOZ przy ul. Bodzentyńskiej 17 w Iłży na działce ozn. nr ewid. gruntu 942 do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. (Łącznik).
Numer ogłoszenia: 171406 - 2012; data zamieszczenia: 24.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiary robót

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaPrzeczytaj całość
Modyfikacja treści SIWZ
Zapytania do SIWZ

Iłża, dnia 18.05.2012r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Ogłoszenie zamieszczone w BZP pod 162204-2012 z dnia 18.05.2012r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Iłża: zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Iłża i jej jednostek organizacyjnych o wartości nie przekraczającej 200 000 EURO.
Przeczytaj całość
SIWZ
Zapytanie nr 1 do SIWZ
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.05.2012r.

OGŁOSZENIE


„Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej, Tatarskiej, Staromiejskiej i Wołyniaków
w Iłży – Etap I obejmujący budowę oświetlenia w ul. Wołyniaków i Tatarskiej ”
Przeczytaj całość
SIWZ
Dokumentacja projektowa
SST
Przedmiar robót

Iłża, dnia 08.05.2012r.

OGŁOSZENIE


„Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego napowietrznego w Pakosławiu ”
Przeczytaj całość
SIWZ
Dokumentacja projektowa
SST
Kosztorys ofertowy

Iłża, dnia 27.05.2012r.

Zawiadomienie


Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Seredzicach wraz z ogrodzeniemPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 27.04.2012r.

Informacja
z otwarcia ofert


Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Seredzicach wraz z ogrodzeniem.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.04.2012r.

Zawiadomienie


Zaprojektowanie i budowa sieci bezprzewodowej z dostawą sprzętu komputerowego, usługami serwisowymi i dostępu do Internetu oraz przeszkoleniem uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.04.2012r.

ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 92 ustawy „Prawo zamówień publicznych” /Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z póź. zm / zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej Małomierzyce Lipie – II etap”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.04.2012r.

OGŁOSZENIE


„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Seredzicach wraz z ogrodzeniem ”
Przeczytaj całość
SIWZ
Dokumentacja projektowa

SST
Przedmiar
Zapytanie nr 1 do SIWZ

Iłża, dnia 02.04.2012r.


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” /Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami/ zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia pn.: „Adaptacja budynku OSP w Alojzowie na świetlicę wiejską”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.03.2012r.

Iłża: Zaprojektowanie i budowa sieci bezprzewodowej z dostawą sprzętu komputerowego, usługami serwisowymi i dostępu do Internetu oraz przeszkoleniem uczestników projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża
Numer ogłoszenia: 100348 - 2012; data zamieszczenia: 30.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.

Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Przeczytaj całość
Modyfikacja treści SIWZ
Zapytanie nr 1 do SIWZ

Iłża dnia, 27.03.2012r.

ZAWIADOMIENIE


Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Iłża w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.03.2012r.

INFORMACJA
z otwarcia ofertdotyczy: „Adaptacja budynku OSP w Alojzowie na świetlicę wiejską”
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.03.2012r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy:„Rozbudowa budynku strażnicy o część przeznaczoną na Wiejski Ośrodek Kultury w Jedlance Starej”Przeczytaj całość

Iłża: Przebudowa drogi gminnej Małomierzyce Lipie - II etap
Numer ogłoszenia: 74744 - 2012;
data zamieszczenia: 12.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Przeczytaj całość
SIWZ
Przedmiar robót
Kosztorys ofertowy
SST
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Iłża, dnia 09.03.2012r.

OGŁOSZENIE


Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Iłża w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”
Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 2 - formularz cenowy
Załącznik nr 3 - formularz cenowy
Załącznik nr 4 - formularz cenowy

Iłża, dnia 06.03.2012r.

INFORMACJA
z otwarcia ofertdotyczy: „Rozbudowa budynku strażnicy o część przeznaczoną na Wiejski Ośrodek Kultury w Jedlance Starej”
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.03.2012r.

ZAWIADOMIENIEdotyczy: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych” realizowanego w gminie Iłża w roku szkolnym 2011/ 2012”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.03.2012r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości zabudowanej ruinami zamku i basztą.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.02.2012r.

ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” /Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami/ zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia pn.: „Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Iłżankę w ul. Tatarskiej w Iłży” dokonano wyboru oferty nr 5.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.02.2012r.

Iłża: Adaptacja budynku OSP w Alojzowie na świetlicę wiejską
Numer ogłoszenia: 58512 - 2012; data zamieszczenia: 28.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar

Iłża, dnia 07.03.2012r.

Zapytanie nr 1 do SIWZdot. „Adaptacja budynku OSP w Alojzowie na świetlicę wiejską”
Przeczytaj całość
Modyfikacja SIWZ
Załącznik nr 1 - przedmiar
Załącznik nr 2 - wykaz stolarki

Iłża, dnia 27.02.2012r.

Iłża: Remont budynku Urzędu Miejskiego w Iłży polegający na:
iniekcyjne wzmacnianie gruntu metodą iniekcji strumieniowej ściany fundamentowej

Numer ogłoszenia: 58088 - 2012; data zamieszczenia: 27.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Iłża, dnia 21.02.2012r.

OGŁOSZENIE„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych” realizowanego w gminie Iłża w roku szkolnym 2011/ 2012
Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 22.02.2012r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAPrzeczytaj całość - zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ

Iłża, dnia 16.02.2012r.

Iłża: Rozbudowa budynku strażnicy o część przeznaczoną na Wiejski Ośrodek Kultury w Jedlance Starej
Numer ogłoszenia: 47108 - 2012; data zamieszczenia: 16.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlanePrzeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Iłża, dnia 22.02.2012r.

Zapytanie nr 1 do SIWZ


dot. „Rozbudowa budynku strażnicy o część przeznaczoną na Wiejski Ośrodek Kultury w Jedlance Starej”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.01.2012r.

Iłża: Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Iłżankę w ul. Tatarskiej w Iłży
Numer ogłoszenia: 23260 - 2012; data zamieszczenia: 25.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlanePrzeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Zapytanie do SIWZ

dot. „Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Iłżankę w ul. Tatarskiej w Iłży”


Zapytanie do SIWZ - przeczytaj całość
Zapytanie Nr 2 do SIWZ


Zapytanie nr 2 do SIWZ - przeczytaj całość >>

Zapytanie Nr 3 do SIWZ


Przeczytaj całość

Zapytanie Nr 4 do SIWZ


Przeczytaj całość

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar

Iłża, dnia 15.09.2011r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dotyczy: „Remont Muzeum Regionalnego w Iłży – wymian stolarki okiennej i drzwiowej”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.08.2011r.

OGŁOSZENIE


„Remont Muzeum Regionalnego w Iłży - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.”
Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa cz 1
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa cz. 2
Załącznik nr 2 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Załącznik nr 3 - Przedmiar Robót

Iłża, dnia 01.08.2011r.

Zawiadomienie


dotyczy: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.08.2011r.

Zawiadomienie


dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Radomskiej 5 w Iłży


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.07.2011r.

OGŁOSZENIE


„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Radomskiej 5 w Iłży.”
Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Załącznik nr 3 - Przedmiar Robót

Iłża, dnia 12.07.2011r.

OGŁOSZENIE


dotyczy: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych.
Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 11.07.2011r.
Zawiadomienie


dotyczy: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Seredzicach.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.06.2011r.


OGŁOSZENIE


„Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Seredzicach.”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Iłża, dnia 09.06.2011r.

Zawiadomienie


dotyczy: "Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w istniejącym budynku GSPZPOZ przy ul. Bodzentyńskiej 17 w Iłży na działce ozn. nr ewid. gruntu 942 do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.05.2011r.

OGŁOSZENIE


„Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w istniejącym budynku GSPZPOZ przy ul. Bodzentyńskiej 17 w Iłży na działce ozn. nr ewid. gruntu 942 do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowymi sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. (Część nad przyziemiem)”
Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Iłża, dnia 10.05.2011r.

Zawiadomienie


dotyczy: „Zamiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w technice kondensacji kotłowni o mocy 5 MW przy ul. Bodzentyńskiej 43 w Iłży oraz instalacji kolektorów słonecznych o mocy 0,3 MW dla potrzeb c. o. i ciepłej wody użytkowej ”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.04.2011r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


„Budowa kładki na rzece Iłżance wraz z chodnikiem od ul. Garbarskiej na plac targowy przy ul. Podzamcze w miejscowości Iłża”
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.04.2011r.

OGŁOSZENIE


„Zamiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w technice kondensacji kotłowni o mocy 5 MW przy ul. Bodzentyńskiej 43 w Iłży oraz instalacji kolektorów słonecznych o mocy 0,3 MW dla potrzeb c. o. i ciepłej wody użytkowej ”.Przeczytaj całość
SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


Zapytanie do SIWZ
Załącznik nr 1 do zapytanie do SIWZ - zestawienie elementów stalowych


Iłża, dnia 25.03.2011r.

OGŁOSZENIE


„BUDOWA KŁADKI NA RZECE IŁŻANCE WRAZ Z CHODNIKIEM OD
UL. GARBARSKIEJ NA PLAC TARGOWY PRZY UL. PODZAMCZE
W MIEJSCOWOŚCI IŁŻA”.
Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - projekt budowlano wykonawczy

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Zapytanie do SIWZ

na „Budowa kładki na rzece Iłżance wraz z chodnikiem od ul. Garbarskiej na plac targowy przy ul. Podzamcze w miejscowości Iłża”.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Iłża, dnia 17.03.2011r.

Zawiadomienie


na budowę sortowni odpadów komunalnych z częścią socjalną dla obsługi na gminnym składowisku odpadów w Jedlance Starej.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.03.2011r.

Zawiadomienie


Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i ulic na terenie miasta i gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.03.2011r.

Zawiadomienie


Remont budynku świetlico strażnicy w PakosławiuPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 11.03.2011r.

Zawiadomienie


dotyczy: Remont drogi gminnej Pakosław PGR
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.03.2011r.

Zawiadomienie


dotyczy: remont drogi gminnej Płudnica Trupienie – I etap.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.03.2011r.

Zawiadomienie


dotyczy: Remont drogi gminnej Jasieniec Iłżecki Dolny.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.03.2011r.

Zawiadomienie


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Małomierzyce Lipie – I etap.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.03.2011r.

ZAWIADOMIENIE


Przebudowa drogi gminnej Iłża – Jasieniec Iłżecki Górny.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.03.2011r.

Zawiadomienie


dotyczy: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Błazinach Dolnych wraz z ogrodzeniem ”.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.02.2011 r.

OGŁOSZENIE


Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i ulic na terenie miasta i gminy Iłża.
Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 14.02.2011 r.

OGŁOSZENIE


Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy i miasta Iłża.
Przeczytaj całość
SIWZ
Przedmiary, kosztorysy ofertowe
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Iłża, dnia 04.02.2011r.

OGŁOSZENIE


„Budowa sortowni odpadów komunalnych z częścią socjalną dla obsługi obiektu na gminnym składowisku odpadów w Jedlance Starej ”.
Przeczytaj całość
SIWZ
Projekt techniczny
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Przedmiar
Zapytanie do SIWZ - przeczytaj całość >>
Zapytanie do SIWZ - nr 2
Szczegóły wykonania boksów na odpady - rysunek
Modyfikacja treści SIWZ

Iłża, dnia 04.02.2011r.

OGŁOSZENIE


„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Błazinach Dolnych wraz
z ogrodzeniem”.Przeczytaj całość
SIWZ
Dokumentacja techniczna - załącznik nr 1
STWIOR - załącznik nr 2
Przedmiar robót - załącznik nr 3
Modyfikacja treści SIWZ
Zapytanie do SIWZ
Zagospodarowanie terenu
Zapytanie do SIWZ nr 2

Iłża, dnia 04.02.2011r.

OGŁOSZENIE


„Remont budynku świetlico – strażnicy w Pakosławiu”.
Przeczytaj całość
SIWZ
Projekt budowlany - załącznik nr 1
Specyfikacje TWiOR - załącznik nr 2
Przedmiary - załącznik nr 3
Modyfikacja treści SIWZ
Zapytanie do SIWZ >>

Iłża, dnia 11.01.2011r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy:„Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Iłża”.Przeczytaj całość
udostępniono: 18.09.17 15:00 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Robert Korpula | dziennik zmian | wersja do druku