standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka

Nazwa kategorii serwisuIlość
odwiedzin
Ostatnia aktualizacjaRodzaj aktualizacji
Dane
2235319.11.2018 15:59:55edycja informacji
Ogłoszenia
1655213.12.2018 14:13:35dodanie informacji
RODO
86126.11.2018 15:30:03dodanie informacji
Burmistrz
1695421.11.2018 08:57:19edycja informacji
Z-ca Burmistrza
861412.12.2018 14:42:08edycja informacji
Sekretarz
1085116.10.2017 10:45:29edycja informacji
Skarbnik
1932031.01.2017 22:48:13
Przewodniczący Rady
1169820.11.2018 09:44:49edycja informacji
Rada Miejska
1046412.12.2018 14:46:14edycja informacji
Sołtysi
834131.01.2017 22:47:31edycja informacji
Komisje
1152212.12.2018 14:44:01edycja informacji
Młodzieżowa Rada Miejska
1574031.01.2017 22:47:51dodanie informacji
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Iłży
2546007.12.2018 10:04:51dodanie informacji
Protokoły z posiedzeń komisji
546907.12.2018 11:23:20edycja informacji
Regulamin organizacyjny
Urzędu Miejskiego w Iłży
2058219.12.2017 09:15:53edycja informacji
Statut Gminy
1011008.11.2018 15:17:19dodanie informacji
Statut Sołectwa
1191003.12.2018 13:59:43edycja informacji
Statut MRM
560431.01.2017 22:50:22dodanie informacji
Projekty aktów normatywnych
1556004.12.2017 13:45:17edycja informacji
Informacja
1322931.01.2017 22:48:12edycja informacji
2014
445631.01.2017 22:49:15Dz. Urz. Rocznik 2014 poz. 2342 z dnia 11 marca 2014; Dz. Urz. Rocznik 2014 poz. 2341 z dnia 11 marca 2014; Dz. Urz. Rocznik 2014 poz. 2340 z dnia 11 marca 2014; Dz. Urz. Rocznik 2014 poz. 2339 z dnia 11 marca 2014; Dz. Urz. Rocznik 2014 poz. 2343 z dnia 11 marca 2014
2013
1321331.01.2017 22:49:00Uchwała : XLV/231/13; XLV/233/13 XLV/234/13; XLV/235/13
2012
1276031.01.2017 22:48:59edycja informacji
2011
1315931.01.2017 22:50:51edycja informacji
2010
1188631.01.2017 22:49:14edycja informacji
Kadencja 2006 - 2010
1147631.01.2017 22:48:59Akty prawa miejscowego kadencja 2006-2010
Kadencja 2002 - 2006
1131131.01.2017 22:49:12Akty prawa miejscowego kadencja 2002 - 2006
Wybory Samorządowe 2018
642505.11.2018 10:43:57edycja informacji
Wybory do Sejmu i Senatu 2015
918431.01.2017 22:47:30edycja informacji
Referendum 6 września 2015
1035731.01.2017 22:51:04edycja informacji
Wybory Prezydenta RP 2015
1158931.01.2017 22:49:50edycja informacji
Wybory uzupełniające 2015
1255831.01.2017 22:47:36dodanie informacji
Wybory Samorządowe 2014
1363631.01.2017 22:50:33edycja informacji
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
1121231.01.2017 22:50:51dodanie informacji
Wybory Sejm i Senat 2011
557131.01.2017 22:49:13edycja informacji
Zarządzenia Burmistrza -2009
607731.01.2017 22:47:50edycja informacji
Zarządzenia Burmistrza - 2010
5631.01.2017 22:48:52edycja informacji
Zarządzenia Burmistrza - 2011
1372831.01.2017 22:54:35Załącznik do zarządzenia nr 23/11
Zarządzenie Burmistrza 2012
1445831.01.2017 22:47:54edycja informacji
Zarządzenia Burmistrza 2013
1448031.01.2017 22:50:40dodanie informacji
Zarządzenia Burmistrza 2014
784231.01.2017 22:50:29edycja informacji
Zarządzenia Burmistrza 2015
28631.01.2017 22:54:45dodanie informacji
Zarządzenia Burmistrza 2016
329631.01.2017 22:54:54dodanie informacji
Zarządzenia Burmistrza 2017
1106212.01.2018 10:12:20dodanie informacji
Zarządzenia Burmistrza 2018
553310.12.2018 13:42:18dodanie informacji
Budżet
162416.02.2018 11:21:05edycja informacji
Wieloletnia Prognoza Finansowa
127014.02.2018 14:19:26dodanie informacji
Podatki i opłaty
1892415.02.2018 07:39:36dodanie informacji
2002 - 2004
595931.01.2017 22:48:43dodanie informacji
2005
1615531.01.2017 22:50:36dodanie informacji
2006
1170331.01.2017 22:48:54edycja informacji
2007
197514.02.2018 13:34:30dodanie informacji
2008
1388331.01.2017 22:50:45
2009
1193520.03.2017 08:16:33przesunięcie sekcji
2010
1488217.03.2017 17:20:51dodanie informacji
2011
700417.03.2017 17:19:42dodanie informacji
2012
1181620.03.2017 08:17:04przesunięcie sekcji
2013 i 2014
504030.01.2018 13:18:11dodanie informacji
2015
763907.12.2017 14:04:25dodanie informacji
2016
506131.01.2017 22:49:12dodanie informacji
2017 i 2018
683414.12.2018 09:35:10dodanie informacji
Instrukcja wypełnienia
1486231.01.2017 22:48:59dodanie informacji
2004
6724.05.2018 14:14:09przesunięcie sekcji
2005
1148131.01.2017 22:49:15edycja informacji
2006
27331.01.2017 22:47:29edycja informacji
2007
1802231.01.2017 22:50:37dodanie informacji
2008
31031.01.2017 22:48:14dodanie informacji
2009
1415831.01.2017 22:47:37edycja informacji
2010
1369631.01.2017 22:50:21dodanie informacji
2011
27831.01.2017 22:47:31Oświadczenie majątkowe - Zaborski Bogusław - V-ce Prezes Zarządu P.K.P.U.H. Sp. z o.o.
2012
1120831.01.2017 22:49:14dodanie informacji
2013
709131.01.2017 22:54:46Fiołna Andrzej - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
2014
1238431.01.2017 22:48:00dodanie informacji
2015
656231.01.2017 22:49:04maria Mazur - radna rady Miejskiej w Iłży
2016
657031.01.2017 22:47:48dodanie informacji
2017
20128.06.2017 12:30:41Oświadczenie majatkowe
2018
203414.11.2018 13:38:00Oświadczenie majątkowe - Ziembicki Cezary
Przetargi
9288508.11.2018 12:34:31dodanie informacji
Zamówienia publiczne do 30 tyś. EURO
8088112.12.2018 08:05:31dodanie informacji
Strategia Rozwoju Lokalnego
1379431.01.2017 22:50:29dodanie informacji
Oświata
1461110.12.2018 13:06:51edycja informacji
Jednostki
1174804.12.2017 10:34:16przesunięcie sekcji
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
74624.04.2018 10:45:46edycja informacji
Działalność regulowana
537625.05.2018 10:34:23dodanie informacji
Informacje Burmistrza
184513.07.2018 09:45:48dodanie informacji
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
1004808.05.2018 15:16:16edycja informacji
Raporty oddziaływania na środowisko
1059631.01.2017 22:48:14edycja informacji
Program ochrony środowiska
2065631.01.2017 22:54:46Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Iłża” za lata 2012-2014
Ekoportal
1286931.01.2017 22:48:43edycja informacji
Regulamin utrzymania czystości
1486331.01.2017 22:49:14edycja informacji
Plan gospodarki odpadami
534731.01.2017 22:48:52
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
557731.01.2017 22:49:15dodanie informacji
Azbest - program usuwania
574131.01.2017 22:48:52edycja informacji
Projekt założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Iłża
116422.02.2018 13:19:47Projekt założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Iłża
Sprawozdania
916820.07.2018 13:56:09przesunięcie sekcji
Kontrole
1378631.01.2018 08:45:42dodanie informacji
Petycje
102624.09.2018 16:39:34edycja informacji
Pomoc i dług publiczny
743825.04.2018 08:35:49dodanie informacji
www.obywatel.gov.pl
895531.01.2017 22:49:04edycja informacji
Dzienniki Urzędowe
1045231.01.2017 22:50:22edycja informacji
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
1214407.12.2018 08:00:07edycja informacji
Instrukcja obsługi BIP
1126031.01.2017 22:50:51edycja informacji
Redakcja serwisu
317431.01.2017 22:48:43Redakcja biuletynu