Zarządzenia Burmistrza 2018


Zarządzenie nr 1/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 04.01.2018 r.

w sprawie ustalenia dnia 26 stycznia 2018 r. wolnego od pracy.


Przeczytaj całość