2017

Andrzej Moskwa - Burmistrz Iłży
Józef Skrobisz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłży
Marek Łuszczek - Zastępca Burmistrza Iłży
Grzegorz Kopciał - Sekretarz Urzędu Miejskiego w Iłży

Cezary Nobis - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Iłży
Adamus Marek - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Borek Jolanta - Radna Rady Miejskiej w Iłży
Duraziński Ryszard - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Fiołna Andrzej - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Ginał Sławomir - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Głud Beata - Radna Rady Miejskiej w Iłży
Iluchin Renata - Radna Rady Miejskiej w Iłży
Kaczmarzyk Agnieszka - Radna Rady Miejskiej w Iłży
Kuc Stanisław - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Mazur Maria - Radna Rady Miejskiej w Iłży
Skiba Jacek - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Słomka Jarosław - Radny Rady Miejskiej w Iłży

Ziembicki Cezary - Radny Radny Miejskiej w Iłży

Bujakowska Beata
Chodniewicz Magdalena
Chuchała Anna
Derlatka Danuta
Grudniewska Marzena
Jabłoński Stanisław
Koenig Wioletta
Koleśnik Teresa
Kozera Krzysztof
Kruk Dorota
Kruk Maria
Kwiecień Wiesława
Leśkiewicz Agnieszka
Luba Teodora
Łodej Elżbieta
Maczel Jolanta
Michałek Irena
Michałek Tadeusz
Mirota Jolanta
Nachyła Rafał
Niewczas Teresa
Niewczas Urszula
Ogorzałek Justyna
Osińska Justyna
Pałka Jarosław
Pionka Sławomir
Plata Witold
Pomykała Elżbieta
Rożek Dorota
Stasiło Marzena
Szmit Janusz