Działalność regulowana


Wykaz podmiotów odbierających nieczystości ciekłe na terenie
Gminy Iłża


Przeczytaj całość

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomościPrzeczytaj całość

Wykaz podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Iłża


Przeczytaj całość