Komisje

Kadencja 2014 - 2018


KOMISJA REWIZYJNA

Skład komisji:


 1. Andrzej Fiołna

 2. Ryszard Duraziński

 3. Marek Adamus

 4. Jolanta Borek

 5. Sławomir Ginał

 6. Stanisław Kuc


Zakres działania Komisji Rewizyjnej określa Rozdział V Statutu Gminy Iłża zatwierdzonego uchwałą nr

Uchwały Nr XLVII/245/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 stycznia 2014 r.


Załacznik nr 1 do Uchwały


Załącznik nr 2 do Uchwały


KOMISJA ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY SPORTU i TURYSTYKI

Skład Komisji:


 1. Jacek Skiba

 2. Cezary Ziembicki

 3. Jolanta Borek

 4. Renata Iluchin

 5. Agnieszka Kaczmarzyk

 6. Beata Głud


Zakres działania:


KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Skład Komisji:


 1. Jarosław Słomka

 2. Sławomir Ginał

 3. Marek Adamus

 4. Ryszard Duraziński

 5. Cezary Ziembicki

 6. Agnieszka Kaczmarzyk

 7. Maria Mazur


Zakres działania:

KOMISJA BUDŻETU i FINANSÓW


 1. Stanisław Kuc

 2. Cezary Nobis

 3. Jacek Skiba

 4. Beata Głud

 5. Renata Iluchin

 6. Maria MAzur

 7. Jolanta Borek


Zakres działania:

KOMISJA STATUTOWO - REGULAMINOWA


 1. Cezary Nobis

 2. Stanisław Kuc

 3. Jarosław Słomka

 4. Jacek Skiba

 5. Andrzej Fiołna


Zakres działania: