2014


Skrobisz Józef - Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłży
Nobis Cezary - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Iłży
Adamus Marek - Radny Rady miejskiej w Iłży
Borek Jolanta - Radna Rady Miejskiej w Iłży
Duraziński Ryszard - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Fiołna Andrzej - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Głud Beata - Radna Rady Miejskiej w Iłży
Ginał Sławomir - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Iluchin Renata - Radna Rady Miejskiej w Iłży
Kaczmarzyk Agnieszka - Radna Rady Miejskiej w Iłży
Kuc Stanisław - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Mazur Maria - Radna Rady Miejskiej w Iłży
Skiba Jacek - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Słomka Jarosław - Radny Rady Miejskiej w Iłży

Rada Miejska w Iłży - przed końcem kadencji


Pałka Andrzej - Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłży
Kuc Stanisław - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Iłży
Wolski Piotr - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Iłży
Skiba Tomasz - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Duraziński Ryszard - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Fiołna Andrzej - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Macios Elżbieta - Radna Rady Miejskiej w Iłży
Markowicz Ryszard - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Nobis Cezary - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Orawiec Renata - Radna Rady Miejskiej w Iłży
Postuła Szymon - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Skrobisz Józef - Radny Radny Miejskiej w Iłży
Stelmach Waldemar - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Prokop Artur - Radny Rady Miejskiej w Iłży

Andrzej Moskwa - Burmistrz Iłży
Józef Skrobisz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłży

Andrzej Moskwa - Burmistrz Iłży
Andrzej Pałka - Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłży
Marek Łuszczek - Zastępca Burmistrza

Andrzej Moskwa - Burmistrz Iłży
Marek Łuszczek - Zastępca Burmistrza Iłży
Grzegorz Kopciał - Sekretarz Gminy
Elżbieta Łodej - Skarbnik Gminy

Rada Miejska w Iłży


Andrzej Pałka - Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłży
Kuc Stanisław - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Iłży
Skiba Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Iłży
Wolski Piotr - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Iłży
Duraziński Ryszard - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Fiołna Andrzej - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Mazioc Elżbieta - Radna Rady Miejskiej w Iłży
Markowicz Ryszard - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Nobis Cezary - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Orawiec Renata - Radna Rady Miejskiej w Iłży
Postuła Szymon - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Skrobisz Józef - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Stelmach Waldemar - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Prokop Artur - Radny Rady Miejskiej w Iłży

Adamus Krzysztof
Bujakowska Beata
Chuchała Anna
Danuta Derlatka
Feliszewski Robert
Gut Cecylia
Gutkowska Teresa
Jabłoński Stanisław
Janusz Szmit
Jaśkiewicz Krzysztof
Koenig Wioletta
Kosterna Grzegorz
Kozera Krzysztof
Kozłowska Helena
Koleśnik Teresa
Kruk Dorota
Kruk Maria
Leśkiewicz Agnieszka
Maczel Jolanta
Michałek Irena
Michałek Tadeusz
Mirota Jolanta
Nachyła Rafał
Niewczas Teresa
Niewczas Urszula
Pastuszko Agnieszka
Piątkowska Dorota
Pionka Sławomir
Pomykała Elżbieta
Plata Witold
Stasiło Marzena
Wiesława Kwiecień
Marzena Grudniewska