2012

Andrzej Moskwa - Burmistrz Iłży
Marek Łuszczek - Zastępca Burmistrza Iłży
Grzegorz Kopciał - Sekretarz Gminy
Elżbieta Łodej - Skarbnik Gminy

Rada Miejska w Iłży


Andrzej Pałka - Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłży
Kuc Stanisław - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Iłży
Kuc Stanisław - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
Skiba Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Iłży
Wolski Piotr - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Iłży
Wolski Piotr - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
Duraziński Ryszard - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Fiołna Andrzej - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Fiołna Andrzej - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
Macios Elżbieta - Radna Rady Miejskiej w Iłży
Macios Elżbieta - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
Markowicz Ryszard - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Markowicz Ryszard - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
Nobis Cezary - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Nobis Cezary - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
Orawiec Renata - Radna Rady Miejskiej w Iłży
Postuła Szymon - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Postuła Szymon - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
Prokop Artur - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Prokop Artur - wyjaśnienie do oświdczenia majątkowego
Skrobisz Józef - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Stelmach Waldemar - Radny Rady Miejskiej w Iłży
Stelmach Waldemar - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
Wójcik Agnieszka - Radna Rady Miejskiej w Iłży
Wójcik Agnieszka - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego

Adamus Krzysztof - Dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej
Beata Bujakowska - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Iłży
Chuchała Anna - Inspektor - Urząd Miejski w Iłży
Derlatka Danuta - Inspektor - Urząd Miejski w Iłży
Feliszewski Robert - P.K.P.U.H. Sp. z o.o. w Iłży
Gut Cecylia - Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Iłży
Gutkowska Teresa - Kierownik - Urząd Miejski w Iłży
Koenig Wioletta - Dyrektor PSP w Jasieńcu Iłżeckim
Koleśnik Teresa - Inspektor - Urząd Miejski w Iłży
Kosterna Grzegorz - Prezes P.K.P.U.H. Sp. z o.o. w Iłży
Kozera Krzysztof - Dyrektor Domu Kultury w Iłży
Kozłowska Helena - Kierownik USC
Kruk Dorota - Inspektor - Urząd Miejski w Iłży
Kruk Maria - Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Iłży
Krupa Mariusz - P.K.P.U.H. Sp. z o.o. w Iłży
Kwiecień Wiesława - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół
Leśkiewicz Agnieszka - Starszy Pracownik Socjalny - MGOPS w Iłży
Maczel Jolanta - V-ce Prezes Zakładu Zarządzania Nieruchomościami
Michałek Irena - Dyrektor MGOPS w Iłży
Mirota Jolanta - Kierownik - Urząd Miejski w Iłży
Nachyła Rafał - Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekrecji w Iłży
Niewczas Teresa - Dyrektor MGBP w Iłży
Niewczas Urszula - Prezes Zakładu Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o.
Pasternak Ewa - Dyrektor GSPZPOZ w Iłży
Pastuszko Agnieszka - Zastępca Kierownika USC
Piątkowska Dorota - Inspektor - Urząd Miejski w Iłży
Pionka Sławomir - Dyrektor PSP w Seredzicach
Plata Witold - Dyrektor PSP w Pakosławiu
Pomykała Elżbieta - Dyrektor PSP w Błazinach Dolnych
Szmit Janusz - Dyrektor PGG w Iłży
Stasiło Marzena - Dyrektor PSP w Iłży
Jabłoński Stanisław - Zakład Zarządzania Nieruchomościami
Jaśkiewicz Krzysztof - P.K.P.U.H Sp. z o.o. w Iłży
Ewa Pasternak - Dyrektor GSPZPOZ w Iłży
Tadeusz Michałek - Dyrektor GSPZPOZ w Iłży