Podatki i opłaty

UCHWAŁA NR XLIII/244/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 listopada 2017r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLIII/243/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 listopada 2017r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLIII/242/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2018 dla ustalenia podatku rolnego.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr X/64/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 16 lipca 2015 r.

w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości udzielonych w ramach pomocy de minimis na terenia Gminy Iłża.


Przeczytaj całość