2005

Burmistrz Iłży  - Janusz Rzońca
Zobacz oświadczenie


Sekretarz Gminy - Grzegorz Kopciał
zobacz oświadczenie

Przewodniczący Rady Miejskiej  - Andrzej Moskwa
Zobacz oświadczenie


Elżbieta Łodej - Skarbnik Gminy
zobacz oświadczenie
InneZenon Fura - MGOSiR - Dyrektor
zobacz oświadczenie


Krzysztof Kozera
Dyrektor Domu Kultury w Iłży
zobacz oświadczenie


Danuta, Maria Derlatka
Urząd Miejski w Iłży – Inspektor ds. ewidencji i ruchu ludności
zobacz oświadczenie


Andrzej, Stefan Nadgrotkiewicz
P.K.P.U.H Sp. z o.o. w Iłży - Mechanik
oświadczenie majątkowe.pdf


Bogusław Zaborski
P.K.P.U.H Sp. z o.o. w Iłży
V-ce Prezes Zarządu
oświadczenie majatkowe.pdf


Cecylia Gut
Samorządowe Przedszkole w Iłży - Dyrektor
oswiadczenie majątkowe.pdf


Dorota Dziura
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlanca Starej - Dyrektor
oświadczenie majątkowe.pdf


Beata Bujakowska
Muzeum Regionalne w Iłży - Dyrektor
oświadczenie majatkowe.pdf


Dorota, Zdzisława Kruk
Urząd Miejski w Iłży - Inspektor
Członek Rady Nadzorczej P.K.P.U.H Sp. z o.o. w Iłży
oświadczenie majatkowe.pdf


Grzegorz Kosterna
P.K.P.U.H Sp. z o.o. w Iłży - Prezes
oświadczenie majątkowe.pdf


Irena Michałek
MGOPS w Iłży - Dyrektor
oświadczenie majątkowe.pdf


Jan Mirota
ZEAS w Iłży - Dyrektor
oświadczenie majątkowe.pdf


Jolanta Mirota
Urząd Miejski w Iłży - Inspektor ds. Ochrony Środowiska
oświadczenie majątkowe.pdf


Janusz Ciepielewski
Publiczne Gimnazjum Gminne w Iłży - Dyrektor
oświadczenie majątkowe.pdf


Krzysztof, Antoni Adamus
ZEC w Iłży - Dyrektor
oświadczenie majątkowe.pdf


Maria Kruk
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Iłży - Dyrektor
oświadczenie majątkowe.pdf


Marzena Stasiło
Publiczna Szkoła Podstawowa w Iłży - Dyrektor
oświadczenie majątkowe.pdf


Sławomir Pionka
Publiczna Szkoła Podstawowa w Seredzicach - Dyrektor
oświadczenie majątkowe.pdf


Teresa Gutkowska
Urząd Miejski w Iłży
Kierownik Ref. Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
oświadczenie majątkowe.pdf


Teresa Niewczas
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży - Dyrektor
oświadczenie majątkowe.pdf


Urszula Niewczas
Administracja Budynków Mieszkalnych w Iłży - Dyrektor
oświadczenie majątkowe.pdf


Wioletta Koenig
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu Iłżeckim - Dyrektor
oświadczenie majątkowe.pdf


Witold Plata
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pakosławiu - Dyrektor
oświadczenie majątkowe.pdf


Wiesław Grzejdak
Urząd Miejski w Iłży - Kierownik Referatu
oświadczenie majątkowe.pdf


Zofia Piasek
P.K.P.U.H Sp. z o.o. w Iłży
V-ce Prezes Zarządu
oświadczenie majątkowe.pdf