Rada Miejska

KADENCJA 2014-2018Siedziba Rady Miejskiej

ul. Rynek 11, 27-100 Iłża
radamiejska@ilza.plJózef Skrobisz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłży


Cezary Nobis
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Iłży


Adamus Marek
Radny Rady Miejskiej w Iłży

Jolanta Borek
Radna Rany Miejskiej w Iłży


Doktor ekonomii. Ukończone studia podyplomowe z zakresu: „Doradztwa zawodowego”, „Organizacji pomocy społecznej” oraz „Organizacji i zarządzania oświatą”. Zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. Autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych dotyczących problematyki społeczno-ekonomicznej, w tym głównie rozwoju regionalnego i lokalnego, przedsiębiorczości, zarządzania i rynku pracy oraz nierówności społecznych i niepełnosprawności. Autor i Koordynator projektów współfinansowanych ze środków UE, m.in.: „Dostosowywanie oferty dydaktycznej UTH do wymagań rynku pracy”, „Zdrowe zarządzanie”. Członek zespołu orzekającego o niepełnosprawności w Radomiu. Członek Zarządu Głównego PSOUU w Warszawie, V-ce Prezes radomskiego koła PSOUU. Wieloletni współpracownik Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wolontariusz. Mężatka, dwoje dzieci: syn Sebastian i córka Ewa. Zainteresowania pozazawodowe to psychologia i turystyka.Cezary Ziembicki
Radny Rady Miejskiej w IłżyRyszard Duraziński
Radny Rady Miejskiej w Iłży


Andrzej Fiołna
Radny Rady Miejskiej w Iłży


Sławomir Ginał
Radny Rady Miejskiej w Iłży


Beata Głud
Radna Rady Miejskiej w Iłży


Renata Iluchin
Radna Rady Miejskiej w Iłży


Długoletni nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Iłży, magister nauczania początkowego. Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia Kultury Sportu i Turystyki, członek Komisji Budżetu i Finansów. Jej pasja to praca z dziećmi i podróże.


Agnieszka Kaczmarzyk
Radna Rady Miejskiej w Iłży


Stanisław Kuc
Radny Rady Miejskiej w Iłży


Maria Mazur
Radna Rady Miejskiej w Iłży


Jacek Skiba
Radny Rady Miejskiej w Iłży


Jarosław Słomka
Radny Rady Miejskiej w Iłży